Pomozte nám dokončit rekonstrukci hospice. Obnovme společně hospic a vytvořme tak pro naše pacienty bezpečné a láskyplné místo.

Více informací.

Už jste darovali 598 350 Kč Děkujeme!

Rozsviťte s námi hvězdy pro hospic! Pomozte nám ŽÍT Darujte zde

    Letošní vánoční sbírka směřuje na získání nutných financí spojených s rekonstrukcí Chceme, aby se naši nemocní cítili v hospici jako doma.

    Proto jsme po mnoha letech přistoupili k zásadním rekonstrukcím. Ty jsou po letech užívání nevyhnutelné, zahrnují výměny podlah, vodovodního potrubí i plynových kotlů, instalaci fotovoltaických technologií a další zlepšení. Již se podařilo vyměnit lina na pokojích a pacientů, vymalovat pokoje a vyměnit plynové kotle. Další práce nás čekají v příštím roce. Získali jsme skvělé dotace, ale část nákladů musíme uhradit. Celkové náklady předpokládáme okolo 10 000 000 Kč a zhruba 1/5 potřebujeme sehnat z vlastních zdrojů. Pomůžete nám?

    Můžete přispět i přímo převodem na účet č. 0000532525/0300 v. s. 2023

    Tento projekt je součástí veřejné sbírky, a jeho cílem je shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem Hospice sv. Štěpána, např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice a vzdělávání personálu hospice. Tato veřejná sbírka je registrována u K.Ú. v Ústí nad Labem. č.j. KUUK 115310/2020/9.